Van Ark: structureel 10 miljoen extra voor kraamzorg

Structueel 10 miljoen extra voor Kraamzorg

Kraamzorg is geschoolde zorg voor, tijdens en na een bevalling voor de kraamvrouw en haar gezin. Dus voor de kersverse moeder! Een kraamverzorger biedt deze kraamzorg. Ze assisteert tijdens een thuisbevalling de verloskundige of arts. Na de bevalling is ze minimaal 24 uur in het gezin aanwezig ter ondersteuning van moeder en kind. Als je wilt kun je deze zorg uitbreiden tot maximaal 80 uur. Mocht langer wenselijk zijn, dan zijn hier veelal afspraken over te maken. Dit zal waarschijnlijk voor eigen rekening komen.

De aard en omvang van de zorg is vastgesteld aan de hand van het Landelijk Indicatie Protocol kraamzorg. De kraamverzorger let op de gezondheid van moeder en kind. Daarnaast geeft ze voorlichting over bijvoorbeeld: borstvoeding, verzorging van de baby en beantwoord alle vragen die je hierover hebt. Ze zal je helpen met licht huishoudelijk werk en haar aanwezigheid zal dus je zelfvertrouwen vergroten.

Minister Tamara van Ark, Medische Zorg en Sport, verhoogt het budget voor kraamzorg vanaf 2021 met € 10 miljoen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft voor 2021 nieuwe tarieven voor de kraamzorg vastgesteld. Hiervoor heeft de NZa een kostenonderzoek uitgevoerd onder een groot deel van de kraamzorgaanbieders. Dit leidt tot een gemiddelde tariefstijging van 6,4% ten opzichte van de tarieven in 2020.

Verhoging tarieven kraamzorg

De minister verhoogt de tarieven om kraamzorgaanbieders en zorgverzekeraars de ruimte te geven afspraken te maken. Op basis van deze nieuwe tarieven verhoogt de minister structureel het budget voor de kraamzorg.

Minister van Ark: “Goede zorg voor zwangere vrouwen en jonge gezinnen is essentieel. De kraamzorg speelt een belangrijke rol bij de zorg voor moeder en kind rondom de geboorte. Dat moeten we koesteren. Met de stappen die afgelopen jaar zijn gezet, ligt er een goede basis voor de continuïteit van de zorg. Kraamzorgaanbieders en zorgverzekeraars werken samen aan een toekomstbestendige en krachtige sector in het belang van moeder en kind.”

lijn groen
Structueel 10 miljoen extra voor Kraamzorg
lijn groen

Kostenonderzoek

Bo geboortezorg is de brancheorganisatie van kraamzorgaanbieders. Mede op hun verzoek is de NZa in de zomer 2019 met het kostenonderzoek gestart. Dit is gedaan om tot herijkte tarieven in de kraamzorg per 2021 te komen.

De laatste herijking van de tarieven in de kraamzorg was in 2012. Tijdens dit kostenonderzoek kwamen er begin dit jaar meldingen van kraamzorgaanbieders over financiële problemen in de sector. Dit vormde aanleiding om direct te kijken wat er tot de herijking van de tarieven in 2021 moest gedaan. Dit is gedaan samen met Bo geboortezorg, ZN (Zorgverzekeraars Nederland) en de NZa. Uit het financiële beeld werd duidelijk dat de gemiddelde financiële positie van de kraamzorgaanbieders in 2018 is verslechterd.

Om de nodige reserves in de sector aan te sterken is er bij de tariefherijking voor gekozen een tijdelijke opslag in de tarieven op te nemen.

Meer weten over kraamzorg?

Wil je meer weten over de taken van Kraamzorg, lees dan onze blog: “Wat doet een kraamverzorger“. In deze blog kun je lezen wat je ervan kunt verwachten na de bevalling, maar ook wat bijvoorbeeld de kosten zijn of hoe je kraamzorg aanvraagt. Er zijn meerdere vormen van Kraamzorg, dus je kunt er eentje kiezen die het beste bij je past. Informeer hier vooraf naar,want welke Kraamzorg het beste bij je past, is afhankelijk van jullie wensen en mogelijkheden.

liefs Marion

Meer informatie

Zwanger worden, zwangerschap en bevalling
Deskundigen & begeleiding – themapagina

Bronvermelding

Bron: Rijksoverheid

lijn groen peuteren
BabyBaby

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *