Handige hulpadressen

Hulpadressen rouw, afscheid & verdriet

Het verliezen van een kind is een zeer emotionele en verdrietige gebeurtenis. Waarschijnlijk zelfs de meest emotionele gebeurtenis dat je ooit hebt ervaren of nog zal ervaren. Je leven krijgt in één moment een volstrekt andere wending. Het lijkt misschien wel alsof iemand een grote, donkere deken over de wereld heeft getrokken. Je voelt je alleen, machteloos en enorm verdrietig.

Gelukkig hoef je niet alleen te staan in je verdriet. Al voelt dat vaak wel zo. Er zijn echter een aantal organisaties die je hiermee kunnen – en willen – helpen.

Je bent niet alleen

Je bent niet de enige met zulk verdriet, ook al voelt dat wellicht wel zo. Er zijn echter veel meer ouders, die je verdriet en pijn erkennen omdat ze dezelfde donkere weg bewandelen. Dat je niet de enige bent, bewijst de prachtige jaarlijkse herdenking “Children Memorial Day”.

Children Memorial Day

Iedere tweede zondag van december wordt over de hele wereld aandacht besteed aan Children Memorial Day. Om precies 19.00 uur – plaatselijke tijd – worden kaarsjes aangestoken. Door het tijdsverschil, zullen er op deze manier over de hele wereld 24 uur lang, kaarsjes branden ter nagedachtenis aan alle overleden kindertjes.

In Nederland is dit fenomeen helaas niet zo bekend. Misschien kunnen we er met z’n allen voor zorgen dat er meer aandacht komt voor deze bijzondere dag.

Stuur de zaterdag voor de tweede zondag in december een mailtje naar je vrienden en kennissen om ze op de hoogte te brengen van dit bijzondere gebaar. Want ook al heb je zelf geen kindje verloren, is ieder overleden kind het niet waard om herdacht te worden?

Doe met ons mee
en brand een kaarsje op Children Memorial Day

lijn groen
Hulpadressen rouw, afscheid & verdriet
lijn groen

Handige hulpadressen

Er zijn ook een aantal instanties die zich specifiek richten op dit grote verdriet. Ook hier kun je aankloppen voor een helpende hand of luisterend oor.

A

Achter de regenboog
Verliesverwerking met kinderen en jongeren
Telefoon: 0900 – 233 41 41

B

Bureau Lotgenoten
Bieden gelegenheid in hun magazine en hun website voor het vinden van lotgenoten door middel van het beschikbaar stellen van ruimte voor het plaatsen van een oproep.
Telefoon: 0229 26 20 54

C

Centrum ’45
Landelijk instituut voor de behandeling van trauma’s tengevolge van oorlog, vervolging en georganiseerd geweld.
Telefoon: 071 519 15 00

F

Fiom
Biedt hulp, informatie en advies bij ongewenste zwangerschap, ongewenste kinderloosheid, zwangerschapsverlies, afstand ter adoptie, adoptienazorg en zoekacties naar familieleden.
Telefoon: 073 612 88 21

Freya
Vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen.
Telefoon 024 645 10 88

H

Humanistisch Verbond
Vrijwilligers van het HV houden zich onder andere bezig met geestelijke verzorging, zingevingsvragen en rouwbegeleiding.
Telefoon: 020 521 90 00

Humanitas
Steun bij rouw en verlies wordt door bijna de helft van alle verenigingsafdelingen uitgevoerd. In samenwerking met uitvaartvereniging Yarden en het Humanistisch Verbond organiseert Humanitas ook bijeenkomsten Praten over de Dood.
Telefoon: 020 523 11 00

I

In de wolken
Brochures over en voor rouwende kinderen, jeugdliteratuurlijst en herinneringsboeken.
Telefoon: 040 226 66 26

J

Joods Maatschappelijk Werk
Coördinatie van de gehele sociale zorg voor de Joods Gemeenschap in Nederland
Telefoon: 020 577 65 77

K

KWF Kankerbestrijding
Telefoon: 0800 022 66 22

Korrelatie
Landelijk kenniscentrum gespecialiseerd in telefonische publieksinformatie, advies en hulp bij psycho-sociale problemen en psychische hulpverlening.
Telefoon: 0900 1450

L

LSR
Landelijk kenniscentrum gespecialiseerd in telefonische publieksinformatie, advies en hulp bij psycho-sociale problemen en psychische hulpverlening.
Telefoon: 030 276 15 00

N

NVVE: Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde Euthanasie
De NVVE streeft naar erkenning van de keuze voor een vrijwillig levenseinde en de hulp daarbij. Activiteiten: het verstrekken van informatie en documentatiemateriaal; het verrichten van onderzoek en studie; het beschikbaar stellen van sprekers of spreeksters voor bijeenkomsten over euthanasie; het uitgeven van euthanasieverklaringen met bijbehorende euthanasiepaspoorten; het verlenen van bijstand door de ledenondersteuningsdienst.
Telefoon: 0900 606 06 06

S

Stichting Centrum voor Uitvaartinformatie
In het voorjaar van 2002 is de Stichting Centrum voor Uitvaartinformatie (SCU) opgericht. Deze stichting heeft tot doel alle informatie rondom overlijden, uitvaart en nazorg te bundelen en breed beschikbaar te stellen. Aanleiding voor dit initiatief was de ervaring van een aantal instellingen en organisaties dat er in brede lagen van de bevolking grote behoefte bestaat aan één loket waar dergelijke informatie wordt aangeboden. Tot dusver is de informatie erg versnipperd waardoor mensen vaak langs vele adressen moeten om antwoorden op hun vragen te krijgen of deze soms zelfs helemaal niet vinden. De SCU wil hiervoor een oplossing bieden. De stichting heeft geen winstoogmerk en wordt ondersteund door een aantal participanten.
Telefoon: 0800-4444000

Slachtofferhulp Nederland
Juridische, praktische en emotionele steun voor slachtoffers van een misdrijf of een verkeersongeluk
Telefoon: 0900 0101

V

Vereniging Ouders, Kinderen en kanker
Belangenorganisatie voor ouders van een kind met kanker en voor ouders van een kind dat aan de gevolgen van kanker overleden is. De vereniging organiseert en begeleidt aparte gespreksgroepen voor deze ouders.
Telefoon: 030 242 29 44

Vereniging van Ouders van Couveusekinderen
Ouders van couveusekinderen
Telefoon: 070 386 25 35

Vereniging Ouders van een overleden kind
Vereniging van ouders die een kind verloren. Naast informatie wordt hulp gegeven door lotgenoten, zowel individueel als in groepsverband.
Telefoon: 0900 202 27 23

Vereniging Ouders van Wiegedoodkinderen
Telefonische hulpdienst, individuele ondersteuning, informatieverstrekking door en ontmoetingsdagen met lotgenoten.
Telefoon: 033 475 14 87

liefs Marion

Meer informatie

Hoe kun je iemand troosten?
Afscheidsgedichten
Hoe adopteer je een baby?
Verplichtingen bij het afscheid van je baby
Afscheidsmuziek, als troostende woorden tekort schieten
Omgaan met verdriet
Afscheid en verlies

Bronvermelding

Tekst: Marion Middendorp
© foto: 123rf.com

lijn groen peuteren
BabyBaby

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *