Belastingdienst en gemeenten helpen samen getroffen toeslagouders

Toeslagouders

De Belastingdienst/Toeslagen en de gemeenten gaan samenwerken om toeslagouders die door de problemen met kinderopvangtoeslag getroffen zijn te helpen. Ze hebben maandag 28 september een overeenkomst getekend over hulp aan deze ouders. Deze samenwerking zorgt ervoor dat ouders naast financiële compensatie indien nodig ook andere hulp ontvangen om hun leven weer op orde te krijgen.

Maatwerk op basis van de hulpvraag toeslagouders

Duizenden ouders zijn getroffen door de problemen met kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst/Toeslagen compenseert hen daarvoor. Maar voor wie in de problemen is geraakt is dat niet altijd voldoende. Er kunnen bijvoorbeeld problemen ontstaan zijn rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. Staatssecretaris Van Huffelen, verantwoordelijk voor Toeslagen, heeft daarom de gemeenten gevraagd om die ouders over de volle breedte hulp te bieden.

Zo zijn de VNG en de staatssecretaris nu overeengekomen dat de gemeenten getroffen ouders maatwerk gaan bieden op basis van hun hulpvraag. Voor die ondersteuning stelt Van Huffelen namens het kabinet per direct 11 miljoen euro beschikbaar zodat gemeenten snel kunnen starten:

Ik ben blij dat we afspraken hebben kunnen maken over de hulp aan de ouders. We starten met dit bedrag. Een onafhankelijk bureau onderzoekt de komende maanden welk bedrag er nodig is om alle gedupeerden die hulp vragen aan gemeenten te ondersteunen.

Namens de VNG is Peter Heijkoop tevreden over de gemaakte afspraken: 

Wij staan naast onze inwoners die door de problemen met de kinderopvangtoeslag gedupeerd zijn. Het is belangrijk dat er nu geld is om die ondersteuning vanuit de gemeenten te kunnen bieden aan onze inwoners. Onze professionals krijgen het vertrouwen om te bepalen wat een ouder nodig heeft. We voelen de verantwoordelijkheid om samen met de Belastingdienst alles te doen wat in ons vermogen ligt om de gedupeerden weer op de been te helpen.

Aanvullende hulp binnen de eigen gemeente

Ouders die zich al bij de Belastingdienst/Toeslagen hebben gemeld als gedupeerde, worden actief gewezen op de mogelijkheid van aanvullende hulp binnen hun gemeente. Om gemeenten te ondersteunen bij het bieden van die hulp, komt er daarnaast binnen de Belastingdienst/Toeslagen een speciaal loket. Dat beantwoordt vragen voor hen over alles rondom het herstel van wat er mis is gegaan met de kinderopvangtoeslag.

Op dit moment hebben zich zo’n 8300 mensen bij de Belastingdienst/Toeslagen gemeld als gedupeerde. Naar schatting betreft het zo’n 22.000 toeslagouders. Wie denkt gedupeerd te zijn door wat er mis ging bij de kinderopvangtoeslag kan zich melden op een speciaal telefoonnummer 0800 2358358.

Ben jij ook gedupeerd?

Ben jij ook gedupeerd? Dan kun je hieronder in het reactieveld je ervaring delen met onze andere bezoekers.

lijn groen
Zorgtoeslag - toeslagouders
lijn groen

Duidelijkheid voor gedupeerde ouders kinderopvangtoeslag

Ouders die gedupeerd zijn door de problemen met kinderopvangtoeslag, krijgen duidelijkheid over het tijdstip van de hulp. Tot nog toe hebben 8.300 gedupeerde ouders zich gemeld bij de Toeslagen. Een groep van ongeveer 250 ouders in acute problemen en in zeer schrijnende situaties wordt voor het einde van het jaar geholpen. Daar is de herstelorganisatie van Toeslagen inmiddels mee gestart.

Het gaat om ouders die met acute geldproblemen kampen, waardoor ze bijvoorbeeld geen boodschappen kunnen doen. En om ouders die in de afgelopen jaren in een zeer schrijnende situatie hebben gezeten. De herstelorganisatie van Toeslagen zal de zaak van deze groep ouders zoveel als mogelijk voor het einde van dit jaar opnieuw beoordelen. Waar dat niet kan, helpt de herstelorganisatie deze ouders met een eerste uitbetaling of via een opgerichte noodvoorziening.

Dat staat in de derde Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag, die staatssecretaris Van Huffelen (Financiën) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Van de 8.300 gedupeerde ouders die zich bij Toeslagen gemeld hebben, worden inmiddels 1.300 ouders begeleid door een persoonlijk zaakbehandelaar. De ouders met een persoonlijk zaakbehandelaar krijgen in de eerste helft van volgend jaar uitbetaald. De andere ouders krijgen in maart bericht op welk moment in 2021 zij worden geholpen. Alle ouders die nu bekend zijn bij de Belastingdienst/Toeslagen krijgen voor het einde van 2021 uitbetaald.

Toeslagouders

Meer informatie

Vergoeding voor ouders die buiten de noodregeling kinderopvang vallen
2021 financieel zwaar jaar. Blijf alert en check je toeslagen
Ouderschapsverlof wordt deels betaald

Bronvermelding

Tekst: Rijksoverheid

lijn groen peuteren

BabyBaby

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *