Autisme – Auti-pesten

Autisme - Auti-pesten

Kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) of aanverwante stoornissen worden binnen het reguliere onderwijs vaak het slachtoffer van pesterijen. De scholen beschikken doorgaans wel over een pestprotocol, maar dit doet het leed – voor kinderen met ASS – hieromtrent niet minder verzachten. Ondanks het feit dat vele kinderen met ASS – met behulp van het “rugzakje” – naar het reguliere onderwijs kunnen, zijn de gevolgen van pesterijen zo schadelijk, dat het onmogelijk word om de leerling met ASS op de school te behouden. Een zeer trieste ontwikkeling, want: de hedendaagse jeugd heeft immers de toekomst! Op latere leeftijd zal voor bepaalde groepen in deze maatschappij eens te meer duidelijk worden dat niet iedereen perfect, vlekkeloos en/of onderhoudsvrij is.

Mijn zoon gaat – met ondersteuning van het rugzakje – naar een reguliere basisschool, maar op het moment dat hij op het schoolplein voor “mongool” werd uitgescholden, vroeg hij mij: “maar mama… dat zijn toch ook gewoon mensen?”. En jawel, ik ben trots op het feit dat ik mijn zoon van kleins af aan heb aangeleerd dat niemand perfect is en dat iedereen wel een mankement heeft, maar… doordat niet iedereen insgelijks is, maakt dat deze maatschappij zo kleurrijk. Waarop mijn zoon reageerde: “Anders zou het allemaal wel erg saai worden, hè mam?” .

Wat zijn de kenmerken van Autisme?
Basisonderwijs, welke basisschool kies je?

Kinderen met ASS

Omdat kinderen met ASS anders denken en zich daardoor op een bepaalde manier gedragen en communiceren, maakt dat hen eens zo kwetsbaar, waardoor zij snel ten prooi zullen vallen aan de pesterijen van klasgenootjes. Een kind met ASS probeert er dikwijls alles aan te doen om “erbij te horen”, maar overziet op voorhand de consequenties van zijn acties niet. Doordat kinderen met ASS vaak “explosief” kunnen reageren op bijvoorbeeld acties van anderen, prikkels of tegenslagen, worden zij er dikwijls uitgelicht om vervolgens de sancties te aanvaarden. Hoe je het ook wendt of keert: oorzaak & gevolg kun je nog steeds niet omdraaien.

lijn groen
Autisme - Auti-pesten
lijn groen

Pestprotocol

Het pestprotocol dat (reguliere) scholen doorgaans handhaven maakt onderdeel uit van het landelijk “anti-pestbeleid” en wordt ingezet als document om pesten preventief aan te pakken en/of tegen te gaan. Door een dergelijk pestprotocol te ondertekenen, gaan scholen er voor het gemak vanuit dat er niet meer gepest wordt. Maar helaas, het tegendeel is waar. Voor kinderen met ASS is een gewoon pestprotocol onvoldoende gebleken en mede hierdoor is er ten gunste van deze groep een Speciaal Pestprotocol geschreven, gepresenteerd door het Landelijk Netwerk autisme (LNA), datum: 03-12-2009.

liefs Marion

Meer informatie

Schoolkind, verzorging en ontwikkeling
Nieuwetijdskinderen, ADHD en autisme
Openbaar vervoer en autisme
De eerste schooldag
Wat zijn de kenmerken van Autisme?
Basisonderwijs, welke basisschool kies je?
Echtscheiding & autisme
Autisme & burn-out moeders, hoe voorkom je het?

Bronvermelding

© foto: 123rf.com

lijn groen peuteren

BabyBaby

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *