Bespreek inleiding bij 41 weken met vrouwen die hun eerste kind krijgen

Bespreek inleiding bij 41 weken met vrouwen die hun eerste kind krijgen

Het beleid in Nederland is om bij een normaal verlopende zwangerschap de baring bij 42 weken in te leiden. Bij een eerste kind zijn er nieuwe aanwijzingen om te overwegen dit bij 41 weken te doen. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Verloskunde van Amsterdam UMC. Zij deden dit onderzoek in samenwerking met Radboudumc en het Zweedse Sahlgrenska ziekenhuis te Göteborg. De resultaten staan in een artikel in PLOS Medicine dat gisteren is gepubliceerd.

Risico op sterfte van de baby

De onderzoekers hebben de databases van twee aparte studies uit Nederland en Zweden samengevoegd tot een groot onderzoeksbestand. De gegevens konden hierdoor op individueel niveau geanalyseerd worden, dit staat bekend als een individual participant data meta-analysis.

In Nederland en Zweden is het risico op sterfte van de baby rondom de geboorte in de uitgerekende periode erg klein. Evenals het risico op geboorteletsel of gezondheidsschade. De kleine risico’s die er zijn, stijgen iets als de zwangerschap voortduurt na de uitgerekende datum. Het doel van de analyse was om de uitkomsten na inleiding van de baring bij 41 weken te vergelijken met het beleid waarbij tot uiterlijk 42 weken is gewacht met inleiden, als de bevalling niet spontaan begonnen was.

Uitkomsten bij het kind

Het gecombineerde onderzoeksbestand bevatte gegevens van 4561 gezonde vrouwen met een normaal verlopende zwangerschap van een eenling die een zwangerschapsduur hadden bereikt van 41 weken. De helft van de vrouwen was geloot in de inleidgroep (2281) en de andere helft in de afwachtgroep (2280). In de inleidgroep werd 80 procent van de vrouwen ingeleid. In de afwachtgroep 30 procent bij de overige vrouwen begon de baring spontaan.

Omdat slechte uitkomsten bij het kind (sterfte en gezondheidsschade) zo weinig voorkomen waren deze gecombineerd tot één uitkomst. De “slechte uitkomst” kwam voor bij 0,4%van de baby’s van vrouwen uit de inleidgroep en bij 1,0% van de baby’s van vrouwen uit de afwachtgroep. Dit betreft een significant verschil. Het gunstige effect van inleiden bleek na verdere analyse alleen op te gaan voor vrouwen die voor het eerst een kind kregen. Voor vrouwen die al een keer bevallen waren, was het aantal slechte uitkomsten voor het kind zo laag dat het niet mogelijk was om enig effect aan te tonen. In het voordeel of in het nadeel van inleiden.

lijn groen
Bespreek inleiding bij 41 weken met vrouwen die hun eerste kind krijgen
lijn groen

Uitkomsten bij de moeder

Er was geen verschil in de gezondheidstoestand van vrouwen na de geboorte tussen de groepen. De percentages keizersnede en kunstverlossingen (vacuüm of verlostang) kwamen dus overeen in beide groepen.

Tot slot: en nu?

Deze uitkomst betekent volgens de Nederlandse auteurs niet dat de bevalling van het eerste kind na 41 weken standaard moeten worden ingeleid.

Joris van der Post, hoogleraar Verloskunde van Amsterdam UMC:

“We moeten deze vrouwen informeren dat de kans op problemen bij afwachten wat groter wordt. Als ze kiezen voor wachten dan is dat ook goed, ook al omdat de begeleiding door verloskundigen goed is in Nederland met extra controles als de zwangerschap langer duurt dan 41 weken, veelal in samenwerking met de gynaecoloog.

De meeste vrouwen bevallen van een gezond kind, we willen nu nog graag onderzoeken hoe we de kinderen kunnen opsporen die na 41 weken een hoger risico lopen.”

liefs Marion

Meer informatie

Zwanger worden, zwangerschap en bevalling
Iedere bevalling verloopt op z’n eigen manier
Strippen, wat houdt het precies in?
De bevalling begint

Bronvermelding

Tekst: Marion Middendorp
© foto: 123rf.com

lijn groen peuteren
BabyBaby

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *